Ashton Silom Unit Mix

UNIT TYPE TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3
1 BR 31 sqm 35sqm 48sqm
2 BR 75sqm 80sqm 86sqm
Services Ashton 5 Star In-Residence Service

Ashton Silom Floor Plans

11st, 12A nd, 15th, 17th, 19th, 21st

12 nd, 14th, 16th, 19th, 20th

34th 

34M th

48th

UNIT PLAN

1 bedroom


2 bedroom

Type 72 sqm


Type 86 sqm: 2 bedroom 


icon